CÔNG TRÌNH YOKA THI CÔNG HOÀN THIỆN TẠI VIN NAM HỘI AN - QUẢNG NAM

➡️ " Đoàn kết là sức mạnh... khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời". ➡️ Công trình Yoka hợp tác cùng Vin Group tại Hội An. ➡️ Mã sản phẩm: YQBI-18 - Quy cách: 50x150 mm - ➡️ Màu: Hickory ☎️ Hotline: 094.952.9988