Ceiling 05

  • YTHO - 05

  • Product : Ceiling 05

    Mode : YTHO - 05

    Size : 40mm x 45mm

    Color : CL05 Sapeli

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm: Trần gỗ nhựa Composite

Mã SKU: YTHO - 05

Kích cỡ: 40mm x 45mm

Màu sắc: CL05 Gỗ xoan đào (Sapeli)

Các sản phẩm cùng loại