Exterior Frame 2

  • YBKI - 01

  • Product : Exterior Frame 2

    Mode : YKBI - 01

    Size : 58mm x 40mm

    Color : DCL302 Bubinga

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm: Gỗ ốp tường ngoài trời

Mã SKU: YKBI - 01

Kích cỡ: 58mm x 40mm

Màu sắc: DCL302 Gỗ cẩm (Bubinga)