Exterior Panel 9

  • YQBI - 49

  • Product : Exterior Panel 9

    Mode : YQBI - 49

    Size : 207.5mm x 46mm

    Color : CL32 Cocobolo

Chi tiết sản phẩm

Tên Sản phẩm: Gỗ ốp tường ngoài trời

Mã SKU: YQBI - 49

Kích thước: 207.5mm x 46mm

Màu sắc: CL32 Gỗ cẩm lai (Cocobolo)