Yokawood - Dự án Sân Handball - Rio Brazil đã được đăng tại trang 142 Tạp chí Vietnam Airlines

Yokawood - Dự án Sân Handball - Rio Brazil đã được đăng tại trang 142 Tạp chí Vietnam Airlines.

Các văn phòng kiến trúc có thể liên hệ Yokawood theo Hotline: 094.952.9988 để được cấp mẫu sản phẩm:

Vật liệu Yokawood sử dụng cho công trình: Gỗ ốp tường ngoài trờiLam chắn nắng